Opracowujemy, projektujemy i wdrażamy unikatowe rozwiązania z zakresu etykietowania, znakowania, weryfikacji i transportu, które są coraz szybsze i dokładniejsze, aby przedstawiały większa wartość dla naszych klientów. Jednym słowem są to spersonalizowane rozwiązania dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb w zakresie znakowania Państwa produktów.

Podajniki z systemami znakowania

Projektujemy i produkujemy podajniki opakowań (kartoniki, blistry etc) które mają za zadanie:

  1. pobierać z magazynu po 1 sztuce opakowania
  2. przemieścić opakowanie pod głowicę drukarki lub systemu etykietującego
  3. oznakować opakowanie
  4. opcjonalnie – zweryfikować poprawność znakowania za pomocą skanera

Podajnik ze stołem podciśnieniowym

podajnik + stół podciśnieniowy + system drukująco-etykietujący

podajnik + drukarka

podajnik + drukarka JET3

Transport

Projektujemy i produkujemy taśmociągi transportujące produkty.

Na naszych taśmociągach, możemy zainstalować drukarkę lub system etykietujący, znakujące Państwa produkty.

Znakowanie i weryfikacja

Dostarczamy drukarki, systemy etykietujące, systemy znakowania laserami, systemy weryfikacji poprawności znakowania.

podajnik + drukarka + system etykietujący + weryfikacja

Dyspenser etykiet + drukarka